BETAL- OCH BOKASIDAN

Boka vår flytande bastu!

Bild på bastun
Bild på bastun
Bild på bastun
Vart ligger Bastun? Längst ut på 100-bryggan.
Kostnad Bastun kostar 300kr/2h + 150kr/person (100kr/person om du är bryggkund på Lyckans Slip)
Bastu utrumme 6-8 personer.

ERBJUDANDE I APRIL
Måndag - Torsdag bokar du bastun för 50kr/person (+grundavgift 300kr)

Ansvar

 • Den som bokat står som ansvarig vid användning av bastun.
 • Ni ansvarar även för skador som uppkommer på grund av felaktig hantering.
 • Hyrestagaren lämnar bastun städad och låst efter användning.

Hygien

 • Skölj av dig innan användning av bastun.
 • Ytterskor, kläder etc lämnas i servicehuset eller i förrummet i bastun.
 • Sitt gärna på en handduk och använd badkläder.

Säkerhet

 • Brandsläckare finns på utsidan av ytterdörren till bastun.
 • Se även till att ha sötvatten tillgängligt i bastun i händelse av öppen eld.
 • Aggregatet tål inte saltvatten, använd endast sötvatten.
 • Påfyllnadskranar finns på bryggan.
 • Kamin bli het och brännskador kan uppkomma vid direktkontakt.
 • Vid brännskada kyl omgående med svalt eller ljummet vatten i minst 30 minuter. Är skadan allvarligare, uppsök läkare.
 • Barn ska hållas under uppsikt.
 • Alkoholkonsumtion ska skötas under ansvar.
 • Nyttjande av bastun sker på egen risk.
Betal- och bokningssytem från: Hamnsystem.se