BETAL- OCH BOKASIDAN

GÄSTHAMN - STÄLLPLATS

DROP-IN PLATSER = Ej förbokningsbara platser, betalas när ni anlänt
OBS 200-bryggan är för tillfället under reparation - Inga dropinplatser tillgängliga.

BOKNINGSBARA PLATSER = Bokas och betalas innan eller när ni är på plats

Betal- och bokningssytem från: Hamnsystem.se